Yayın İlkeleri

Genel Olarak

Dergiye gönderilen makaleler başka bir dergi ya da kitap bölümünde yayımlanmamış olmalıdır. Ayrıca yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır.

Makalenin Şekil Şartları

Makalenin (özet ve abstract hariç)  tüm bölüm ve başlıkları “Times New Roman” yazı tipi ve “12 punto” büyüklüğünde olmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı, paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk, kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Makalenin İçerik Şartları

Türkçe olarak hazırlanacak makaleler genel olarak: “ÖZET”, “ABSTRACT”, “GİRİŞ”, “Alt Bölümler”, “SONUÇ” ve “KAYNAKÇA” şeklinde koyu olarak iki yana yaslı metinde paragraflar ve başlıklar, 1 tab girintili (1,25 cm) olmalıdır.

Başlık

Başlık “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. İngilizce başlık, Türkçe özet ve anahtar kelimelerin bir boşluk altına koyu olarak “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır.

Yazar/Yazarlar Bilgileri

Gönderilen makalede yazar isimleri mutlaka olmalıdır. İsimler başlığın bir boşluk altında sağa yaslı “11 punto” büyüklüğünde, diğer bilgiler ise (unvan, kurum, e-mail sıralamasıyla) ilk sayfanın altında dipnot olarak “10 punto” büyüklüğünde yazılmalıdır.

Özet

Türkçe yazılan makalelerde Türkçe ve İngilizce özetlerin yazılması gerekmektedir (İngilizce makalelerde Türkçe özet istenmemektedir). Uzunluk en az 100 en fazla 250 kelime olmalıdır. Türkçe özet ve İngilizce abstract “Times New Roman” yazı tipi, “10 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında olmalıdır. Özet’te çalışmanın amacı, yöntemi, başlıca bulguları ve genel sonuca yer verilmelidir. Özet, başlıktan ve yazar/yazarların isminden bir boşluk sonra yazılmalıdır. Özetin bir satır altında “Anahtar Kelimeler”e (Keywords) yer verilmelidir.

Atıf ve Kaynak Gösterimi

Kaynakça bölümünde gösterilen tüm kaynaklar, “Times New Roman” yazı tipi, “12 punto” büyüklüğünde, eserlerin tümü asılı tarzda ve 1,25 cm (1 tab) girintili, 1 satır aralığı, paragraf aralığı önce 6 nk, sonra 0 nk olarak yazılmalıdır.

Atıf ve Kaynak gösteriminde Bilimsel Yazım Kurallarına dikkat edilmeli, APA (American Psychological Association) – http://www.apastyle.org standartlarına uyulmalıdır.