Cumartesi, Mayıs 15, 2021

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce Dr. Nâsır B. Alî B. Sâlim En-Neddâbî Özet              Bu makale, İbâziyye mezhebinin iletişim biçimini konu edinmektedir. Makalenin yazarı bir İbâzidir ve orijinal metin Arapçadır. Bu gerçeği bir İbâzî’nin kaleminden okumak önemlidir. İbâziler İslam tarihinde çok olumsuz bir isme sahiptirler. Oysa İbâziler, bunun...

Nuru’t-Tevhîd Adlı Eserin Tanıtımı

NURU’T-TEVHÎD ADLI ESERİN TANITIMI* Ömer FİDANBOY Özet Bu makalede, Muhammed b. Ali el-Menzurî, tarafından yazılmış Nuru’t-Tevhît isimli kitap tanıtılacaktır. Müellif İbazi fırka geleneğine tabidir. Eserde fırka adı olarak İbaziye yerine Ehl-i Dave ve’l-İstikame terkibini kullanmaktadır. Yazar eserinde İbazi anlayışa göre öncelikle “tevhid” konusu olmak üzere diğer ibazi...

Rabıta’nın Kur’anî Referansları

Rabıtanın Kur'ani R RABITA'NIN KUR’ANİ REFERANSLARI Mahmut Ulucan ÖZET RABITANIN KUR’ANİ REFERANSLARI Rabıta, tasavvufta ruhi terbiyeyi sağlamak amacıyla müridin mürşidinin suret ve sîretini tasavvur etmesi şeklinde gerçekleştirilen kalbî bağdır. Nakşibendiyye tarikatına has bir uygulama olarak görülen rabıta, diğer tarikatlarda da ismen olmasa bile, mana olarak vardır. Rabıta tasavvufta esas...