Cumartesi, Mayıs 15, 2021

İbâziyye’nin Teşekkülü Ve Siyasi Prensipleri*

İBÂZİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ VE SİYASİ PRENSİPLERİ* Sadi ÖLMEZ Özet: İbâziyye fırkası, İslam’ın erken dönemlerinde ortaya çıkmış mutedil bir fırkadır. Muhakkime’nin mu’tedil halefi olarak İslam düşünce tarihinde önemli izler bırakmıştır. İslam toplumunun önünü açan görüşleri ve faaliyetleri mezhep taassubu sebebiyle görmezden gelinmiştir. Bu makalede İbâziyye fırkasına ait, dini,...

İbâdî Mezhebi’nin Usul-ü Fıkıh Kaynakları

TEZ TANITIM: “İbâdî Mezhebinin Usul-ü Fıkıh Kaynakları”  İsmail Dönmez (pdf) belgesi olarak okumak için: İBÂZİYYE MEZHEBİNİN USUL-Ü FIKIH KAYNAKLARI Summary Kharijis, the first sect to exist in İslam and İbâdîyya breaking away from Kharidjis have became the first representatives of lots of views dealt with in the...

Antik Çağda Syracusa Kuruluşundan Roma Hakimiyetine Kadar (M.Ö. 734 – 212)

ANTİK ÇAĞDA SYRACUSA KURULUŞUNDAN ROMA HAKİMİYETİNE KADAR (M.Ö. 734 – 212) Etem DÖNMEZ* (pdf) dosyası olarak okumak için: ANTİK ÇAĞDA SYRACUSA KURULUŞUNDAN ROMA HAKİMİYETİNE KADAR (M.Ö. 734 – 212) Özet : Eskiçağ’da medeni-kültürel gelişim bakımından diğer kıtaları gölgede bırakan Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleşim noktası olan...

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: Kader

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: KADER (pdf) dosyası olarak okumak için: Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram:  KADER Kader insanlığın tarihi kadar eski ve tüketilemeyen bir tartışma alanıdır. Onun tüketilmez kılan unsurların başında farklı olumsuzluklara meşruiyet kazandırıcı bir fonksiyon eda etmesidir. Bu durum, onun zatından...

Hoca Ahmet Yesevî’nin Türkmen Şairi Mahtumkulu Piraği Üzerindeki Etkileri

HOCA AHMET YESEVİ'NİN TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU PİRAĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  Doç. Dr. Mikail SÖYLEMEZ1 (pdf) dosyası olarak okumak için: HOCA AHMET YESEVİNİN TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU PİRAĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÖZET Şair Mahtumkulu Pirağinin yaşadığı devrin bazı siyasi, ekonomik ve sosyal hareketleri, Hoca Ahmet Yesevînin devri ile tamamen örtüşmemektedir. Ancak Mahtumkulu...