Cumartesi, Mayıs 15, 2021

Etiket: Tevhid

Rabıta’nın Kur’anî Referansları

Rabıtanın Kur'ani R RABITA'NIN KUR’ANİ REFERANSLARI Mahmut Ulucan ÖZET RABITANIN KUR’ANİ REFERANSLARI Rabıta, tasavvufta ruhi terbiyeyi sağlamak amacıyla müridin mürşidinin suret ve sîretini tasavvur etmesi şeklinde gerçekleştirilen kalbî bağdır. Nakşibendiyye tarikatına has bir uygulama olarak görülen rabıta, diğer tarikatlarda da ismen olmasa bile, mana olarak vardır. Rabıta tasavvufta esas gayelere götüren bir araç ve terbiye metodu olarak görülmüştür. Rabıta hakkında farklı itibarlara göre, farklı...