Cumartesi, Mayıs 15, 2021

Etiket: Mu’tezile

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: Kader

Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram: KADER (pdf) dosyası olarak okumak için: Siyasal Alanda Meşrulaştırıcı Dini Bir Kavram:  KADER Kader insanlığın tarihi kadar eski ve tüketilemeyen bir tartışma alanıdır. Onun tüketilmez kılan unsurların başında farklı olumsuzluklara meşruiyet kazandırıcı bir fonksiyon eda etmesidir. Bu durum, onun zatından ziyade menfiliklere meşrulaştırıcı yorumları ile ilgilidir. İslam tarihinde ilk defa Emeviler’in kuruluşu ile birlikte kader...