Cuma, Şubat 26, 2021

Etiket: Kureyş

İbâziyye’nin Teşekkülü Ve Siyasi Prensipleri*

İBÂZİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ VE SİYASİ PRENSİPLERİ* Sadi ÖLMEZ Özet: İbâziyye fırkası, İslam’ın erken dönemlerinde ortaya çıkmış mutedil bir fırkadır. Muhakkime’nin mu’tedil halefi olarak İslam düşünce tarihinde önemli izler bırakmıştır. İslam toplumunun önünü açan görüşleri ve faaliyetleri mezhep taassubu sebebiyle görmezden gelinmiştir. Bu makalede İbâziyye fırkasına ait, dini, siyasi ve içtimai görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kavramlar: İbâzî, İmamet, Halife, Kureyş Summary İbâzîte is moderate İslamic sect...