Cumartesi, Mayıs 15, 2021

Etiket: İbâzi

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce

İbâziyye Mezhebinde İletişimsel Düşünce Dr. Nâsır B. Alî B. Sâlim En-Neddâbî Özet              Bu makale, İbâziyye mezhebinin iletişim biçimini konu edinmektedir. Makalenin yazarı bir İbâzidir ve orijinal metin Arapçadır. Bu gerçeği bir İbâzî’nin kaleminden okumak önemlidir. İbâziler İslam tarihinde çok olumsuz bir isme sahiptirler. Oysa İbâziler, bunun politik olduğunu iddia etmektedirler. Her fırka öncelikle kendi kaynaklarından tanınmalıdır. Bu makalenin amacı da İbaziyyenin...

İbâziyye’nin Teşekkülü Ve Siyasi Prensipleri*

İBÂZİYYE’NİN TEŞEKKÜLÜ VE SİYASİ PRENSİPLERİ* Sadi ÖLMEZ Özet: İbâziyye fırkası, İslam’ın erken dönemlerinde ortaya çıkmış mutedil bir fırkadır. Muhakkime’nin mu’tedil halefi olarak İslam düşünce tarihinde önemli izler bırakmıştır. İslam toplumunun önünü açan görüşleri ve faaliyetleri mezhep taassubu sebebiyle görmezden gelinmiştir. Bu makalede İbâziyye fırkasına ait, dini, siyasi ve içtimai görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kavramlar: İbâzî, İmamet, Halife, Kureyş Summary İbâzîte is moderate İslamic sect...