Cumartesi, Mayıs 15, 2021

Etiket: el-Menzurî

Nuru’t-Tevhîd Adlı Eserin Tanıtımı

NURU’T-TEVHÎD ADLI ESERİN TANITIMI* Ömer FİDANBOY Özet Bu makalede, Muhammed b. Ali el-Menzurî, tarafından yazılmış Nuru’t-Tevhît isimli kitap tanıtılacaktır. Müellif İbazi fırka geleneğine tabidir. Eserde fırka adı olarak İbaziye yerine Ehl-i Dave ve’l-İstikame terkibini kullanmaktadır. Yazar eserinde İbazi anlayışa göre öncelikle “tevhid” konusu olmak üzere diğer ibazi itikadi görüşleri özetlemiştir. Müellif fırkanın itikadi görüşlerini ele alırken bir başka mezhebin görüşlerini reddetme ya...