Danışma Kurulu

TUTUMSEAD, TUTUM, SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ

(ATTITUDE, JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH)

DANIŞMA (EDİTÖRLER) KURULU

 

Prof. Dr. Rabiyyat ASLANOVA                                  Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof Dr. Necati KAYHAN                                            Karabük Üniversitesi. Türkiye
Doç. Dr. Gadir BAYRAMLI                                         Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Doç. Dr. Erlan BAKİEV                                               American University of Central Asia, Kırgızistan
Dr. Öğr. Üyesi Nurhodja AKBULAEV                         Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Dr. Abdullah Ma’mirî                                                   Sultan Qabus Ünv. Salatanat-ı Oman

BİLİM KURULU
Prof. Dr. Rabiyyat ASLANOVA                                  Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Doç. Dr. Gadir BAYRAMLI                                         Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan
Doç. Dr. Erlan BAKİEV                                               American University of Central Asia, Kırgızistan
Dr. Öğr. Üyesi Nurhodja AKBULAEV                         Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Giuli ALASANIA                                       University of Georgia, Gürcistan

Prof. Dr. Rifat ŠKRİJELJ                                        University of Sarajevo, Bosna Hersek

Prof. Dr. İrfan MORİNA                                          University of Pristina, Kosova

Prof.Dr. Abdilbaet MAMASIDIKOV                    Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Ali TOMAK                                       Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Dilek BARLAS                                  Koç Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Ertuğ ÖNER                                     Ege Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Feda RAHİMOV                                Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan​

Prof. Dr. Georgi GAGANİDZE                          Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gürcistan

Prof. Dr. Gülser ÖZTUNALI KAYIR                   Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Hasret Elçin KÜRŞAT ÇOŞKUN           Yeditepe Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. İrfan KALAYCI                                  İnönü Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kamile AKGÜL                                 Haliç Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Kakhaber KORDZAİA                        Caucasus International University, Gürcistan

Prof. Dr. M. Asıf YOLDAŞ                                Avrasya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Metin IŞIK                                       Sakarya Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Muradov Reşad ŞAHBAZOĞLU           Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Nasriddin Sadriddinov TALBAKOVİCH   Kurgan Tube State University, Tacikistan

Prof. Dr. Olga Nosova VALENTYNOVNA              Kharkiv National University, Ukrayna

Prof. Dr. Rabiyyat ASLANOVA                              Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Rajabov Rajab KUCHAKOVİCH             Tajik State University of  Commerce, Tacikistan

Prof. Dr. Rovshan ALİYEV                                    Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Sabahat BAYRAK KÖK                          Pamukkale Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Simon GELASHVİLİ                               Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gürcistan

Prof. Dr. Süphan NASIR                                      İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Svetlana VLADİMİROVNA                     Kharkiv National University, Ukrayna

Prof. Dr. Tamara Merkulova VYKTOROVNA           Kharkiv National University, Ukrayna

Prof. Dr. Teimuraz BERİDZE                                Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gürcistan

Prof. Dr. Tologon OMOSHEV                                Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgızistan

Prof. Dr. Turgut ÖZKAN                                       Beykent Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Adem BAYAR                                        Amasya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet Cem ERKMAN                             Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ahmet ÜSTÜN                                       Amasya Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Ainur NOGAYEVA                                  Avrasya Milli Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Ali CİN                                                    Akdeniz Üniveristesi, Türkiye

Doç. Dr. Aripov ABDUHAMİDOVİCH                   State University of Law, Business and Politics, Tacikistan

Doç. Dr. Asiman GULİYEV                                   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Aykut EKİYOR                                        Gazi Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Barış Tolga EKİNCİ                                 Beykent Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Burhan BALTACI                                     Kastamonu Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Cırgalbek İSMANOV                               Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Davran YOLDAŞEV                                Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Kırgızistan

Doç. Dr. Elnare SAMEDOVA                                 Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Erlan BAKIEV                                      American University of Central Asia, Kırgızistan

Doç. Dr. Fariz AHMADOV                                   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Ferhunde HAYIRSEVER TOPÇU               Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

Doç. Dr. Firdaus NOROV                                    Kurgan Tube State University, Tacikistan

Doç. Dr. Gadir BAYRAMLI                                   Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Doç. Dr. Gaini MUKHANOVA                                T.Rıskulov Kazak İktisat Üniversitesi, Kazakistan

Doç. Dr. Geray MUSAYEV                                    Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Gulnara RZAYEVA                                  Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Azerbaycan

Doç. Dr. Gülhanım ÜNSAL                                    Marmara Üniversitesi, Türkiye